لیست مواد موجود

نشاسته ذرت
پارافین مایع) – جامد – پولکی)
متابی ایران) – چین – آلمان
سولفات منیزیم
سولفات پتاس
زانتان گام
اوره
اکسید روی
استون
پارافین جامد
سولفات
اروزیل ۲۰۰
تیتان
کائولن
تالک
استئارات کلسیم
آب اکسیژنه
آلومینیوم کلراید
جانشین کره کاکائو
انواع ویتامینها
بوراکس
کربنات سدیم
سولفات آمونیوم
بوریک
سود پرک
اگزالیک
کربنات کلسیم
سیترات سدیم
اکسید منیزیم
کربن اکتیو
آویسل
گلوکز
سوربات پتاسیم
جوش شیرین
استئارات منیزیم
نشادر
۵۳ کارباپول
تری سدیم فسفات
۵۴ اسید پیروفسفات سدیم
سولفامیک
توئین (۲۰ – ۶۰ – ۸۰)
پرمنگنات پتاسیم
تیازولین
کالیفون
۵۷ استئارات روی
۳۳ کلر
سولفات آلومینیوم
سولفات روی
سیتریک
اکسید آهن
سولفات آهن
پتاس
۳۸ گوگرد
نیترات کلسیم
نیترات سدیم
ستيل الكل
بنزوات سدیم
گلیسیرین
پروپیلن
سولفونیک
لورامید
بتائین
تگزاپون
مول ۱۰
تری اتانول آمین
P.V.A
(K30 – K90) P.V.P
دی کلسیم فسفات
اد تا ۲ و ۴ سدیم
استاریک
ساخارین
ساکاروز
سولفات كروم
اکسید کروم
گل گوگرد
گلوکونات سدیم

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *